Architektenburo Bert de Lange

Welkom bij Architektenburo Bert de Lange

Op deze website vind u een selectie uit het werk van ons bureau. Sinds 1974 verzorgen wij vele soorten projecten: onderzoek, ontwerp, uitwerking, bouwuitvoering en toezicht op de bouw.

Onze benadering van ontwerpen verschilt van de meeste andere architectenbureaus. Dit komt voort uit onze ervaring in het restaureren van rijksmonumenten. Dezelfde kennis en zorgvuldigheid die met restauratie gepaard gaat, werkt door in al onze renovatie en nieuwbouw projecten.